Skarstad-Hällums bladet

Skarstad & Hällum

 

- en levande landsbygd

Skarstad-Hällums bladet

 

Efter tolv år kom det sista Sockenbladet ut hösten 2014. Tusen tack Bengt och Helena för er insats. Sockenbladet har spelat stor roll för föreningslivet och vi vill ju ha en levande landsbygd. Därför tar nu Birgitta Kjellin över ansvaret med hjälp av Frida Larsson som sköter hemsidan och Christina Ström som sätter ihop bladet. Vill du hjälpa oss att spara papper och miljö genom att i fortsättningen få bladet på mail så skicka din mailadress till info@skarstadhallum.se.

 

Skicka gärna in material till oss.

Har ni haft en trevlig tillställning? Visa oss andra.

 

Skarstad-Hällum bladet kommer ut 3 gånger per år, i februari, juni och oktober.

Deadline för material är 15/1, 15/5 och 15/9.

 

Skicka material till Birgitta Kjellin,

Lillegården Skarstad, 534 95 Vara

eller

birgitta@skarstad.net

Frågor och bidrag till hemsidan skickas till info@skarstadhallum.se