Hembygdsföreningen

Skarstad & Hällum

 

- en levande landsbygd

Välkommen till Hembygdsföreningen

 

Hembygdstorpet används ofta av föreningar och organisationer vid olika sammankomster under sommarhalvåret.

 

Sommarresa

 

Måndagen den 12 juni åker vi till Spiken och tittar på Lars-Åke Börjessons trädgård.

Vi samlas för samåkning vid bygdegården kl. 18.00 Medtag fikakorg. Välkomna!

 

Våffelkväll på torpet.

 

Välkommen på våffelkväll med musikquiz på torpet den 28 juni kl. 18.00.

 

Kulturarvdagarna

 

Vi kommer att fira kulturarvdagarna på torpet 7-9 september.

Mer information kommer.

 

 

Historien om föreningens tillkomst.

(i mycket korta drag.)

 

Första embryot till hembygdsföreningen uppstod redan 1952 när Skarstad socken vid kommunsammanslagningen blev Ryda storkommun.

Då utsågs en grupp med uppgift att dokumentera de gamla socknarnas historia. Så småningom bildades en grupp i Skarstad som själva kallade sig "Forngubbarna".

 

 

Detta utmynnade 1956 i att Skarstad hembygnadsförening bildades. 1977 blev föreningen fastighetsägare, då förvärvades torpstugan Skarstad Prästbolet 9:2 av Elsa och Valter Larsson.

Befintliga byggnader har sedemera utökats med;

 

•ett gammalt sockenmagasin från Brataregården.

 

•ett så kallat körhus från John Magnusson i Basegården.

 

•en byggnad kallad "smedjan" från Bya Gård (Prästgården)

Hemvändardagar som har varit mycket välbesökta har anordnats 1991 och 2005. Detta arrangemang har skett i samarbete med bygdens övriga föreningar.

 

1986 invigdes en hembygdsdräkt som en grupp damer med stöd av föreningen tagit fram.

 

 

 

På gång...

Böckerna om Skarstad.

 

Hembygdsföreningen har gett ut följande publikationer;

 

1970 utgavs boken "Skarstad, en hembygnads- och sockenbok".

1979 utgav man sedan ett mindre häfte "Skarstad, besök i gårdar och stugor" med uppgifter om ägande och boende i Skarstad alltifrån mitten av 1800-talet.

 

1988 utkom boken "Skarstad 2" med undertiteln "Så var det förr" som berättar om arbetslivet i Skarstad.

 

År 2002 utgavs boken "Skarstad 3" och var från början ämnad som komplettering

till häftet som utgavs 1979 men tillslut blev det en nästan 350-sidig bok med foton av alla bostadshus i Skarstad med uppgifter om ägare och boende i Skarstad sen mitten av 1800-talet.

 

Böckerna Skarstad 2 och Skarstad 3 finns att köpa. Kontakta Sven-Åke Brink, 070-827 18 47 om du är intresserad.