Skarstad & Hällum


     

- en levande landsbygd                                 

"Den som bott i Skarstad socken och följt årstidens växlingar och blivit gripen av slättbygdens imponerande storhet glömmer aldrig denna bygd. Att en klar höstdag stå på Basegårdens backe, - det betyder inte många meter över omgivningen - och se ut över de gula, mogna vetefälten, är en mäktig skönhetsupplevelse. Man står då inte och söker räkna ut, hur många tusen kilogram vete, som här kommer att skördas eller hur många stora sedlar, som skörden kommer att inbringa sina ägare. Det är vad ögat fångar och som strömmar genom ens inre och blir kvar, som man är tacksam för att fått uppleva. Slättbygden är vacker. Slättbygden är rik. Detta gäller om Skarstad, som av slättbygdens folk i gemen kallas Skarsta - utan d."


(Texten är hämtad ur Skarstad  - en hembygds och sockenbok, 1970)


Skarstads- och Hällumssocknar ligger i Vara kommun i den del av Västra Götalands län, vilken tidigare utgjordes av Skaraborgs län. Skarstad socknens landareal är ca 20 kvkm medan Hällums är ca 11 kvkm.


Skarstad socknen ligger nordost om Vara. Den avgränsas i öster av Lidan, som också utgör gräns mot grannsocknarna Jungs socken, Fyrunga socken och Tråvads socken. Socknen genomkorsas av E20, som i socknens sydvästra del korsas av riksväg 47 (Trafikplats "Åsen").


Hällums socknen är belägen nordost om Vara. Den genomflyts av Lidan, vars biflöde Afsån utgör församlingens nordvästra gräns. Afsån utgör även gräns mot Uvereds socken i Lidköpings kommun.

Fotot på sidan är från fototävlingen som avgjordes hösten 2015.

Foto: Eva-Lotta Wilhelmssson.